Zonne-energie

Zonne-energie 2018-03-24T14:30:15+00:00

Gebrek aan elektriciteit belemmert vooruitgang zoals het gebruik van computers
In Musigati is de invoering van de computer tot op heden volledig uitgebleven. Voor de jongeren die nu op de Middelbare school zitten, betekent dit dat zij zeer moeilijk toegang hebben tot hoger onderwijs in stedelijke gebieden. Ouders en kinderen weten niet welke opleidingen er zijn en hoe zij hiertoe toegang kunnen krijgen. Het gebrek aan computervaardigheden zorgt er bovendien voor dat de jongeren een achterstand hebben als zij een vervolgopleiding zouden willen volgen, omdat in stedelijke gebieden het gebruik van een computer op school, in internetcafés en op de werkvloer gangbaar is. Daarmee is voor de jongeren uit Musigati ook het vinden van werk buiten Musigati geen optie. Alleen al eenvoudige processen als administratie en e-mailverkeer is deze jongeren onbekend.

We willen de leerlingen van Santa Maria Middelbare en Vakschool daarom ten minste bekend maken met het gebruik van een computer en daarbij relatief eenvoudige computervaardigheden zoals tekstverwerking en administratie onderdeel maken van het lesprogramma. Toegang tot internet is geen prioriteit, maar is wel mogelijk via een USB-dongel die gebruik maakt van het mobiele telefoonsignaal in Musigati.

Om dit mogelijk te maken is de eerste stap om zonne-energie aan te leggen.Op het dak van de school zijn zonnepanelen aangebracht, die voorzien in een duurzame, stabiele en goedkope stroomvoorziening. Vervolgens zijn er zes computers aangeschaft die draaien op zonne-energie.