Weduwen

Weduwen 2018-03-15T15:46:00+00:00

Vrouwen spelen een zeer belangrijke rol in de sociale en economische ontwikkeling van hun dorp. Zij zijn de steunpilaren van de dorpsgemeenschap. Het is daarom belangrijk dat zij weer geloof krijgen in de toekomst. Maar om dit te bereiken is het onontbeerlijk dat zij zich gesteund en geholpen weten in hun pogingen de toestand in hun gemeenschap te verbeteren

De weduwevrouwen dragen alleen zorg voor de gezinnen.
Ze bukken onder het gewicht van het dagelijkse werk en het vinden tegelijkertijd middelen om scholing en kleding te betalen voor de kinderen. Ze zijn leden van de vrouwenorganisatie Dufatanye en hebben weeskinderen bij hun eigen kinderen gevoegd. Er wordt nu plannen gemaakt om deze vrouwen uit armoede te helpen