Vakopleiding

Vakopleiding 2018-03-15T16:03:40+00:00

Gelijktijdig met deze ontwikkelingen was Stichting Mwana na Mama in samenwerking met de vrouwenorganisatie Dufatanye bezig geweest met het uitvoeren van een vakopleidingsproject. Dufatanye en Stichting Mwana na Mama zochten naar mogelijkheden om de werkloosheid van de jongeren aan te pakken. Het land is nu in opbouw, en deze situatie kan lang duren. Er is en komt veel werk in de bouwsector. Een goed vakpersoon heeft kans om werk te vinden. Er zijn kansen, maar er is weinig kennis. Jongeren moeten daarom een vak leren om aan de slag te kunnen. In overleg met de lokale overheid werd een project ontworpen voor de bouw van een vakopleidingscentrum. Een subsidie bij Wilde Ganzen werd succesvol aangevraagd en dit project werd voorbereid en uitgevoerd

Het instituut wordt geleid door de gepensioneerde schooldirecteur Dhr. Makoto Gordien en een gemotiveerd team van leerkrachten.
Drie klaslokalen en de werkplaats worden gebruikt voor het alfabetiseringsprogramma en de vakopleidingen.

Vakonderwijs
De lessen in vakonderwijs zijn begonnen op 12 september 2016. De lessen worden gegeven door vier leerkrachten. De vakken zijn: alfabetisering & rekenen, naaien, timmeren en lassen. De schoolleiding is in gesprek met microkrediet agentschappen om te proberen krediet te verstrekken aan leerlingen die willen ondernemen na hun opleiding.

Alfabetisering en rekenen
Een programma van alfabetisering werd ontwikkeld in samenwerking met het Nationale centrum voor alfabetisering. Het programma duurt 6 maanden, leerlingen zijn verdeeld in groep van 20. De leerlingen worden eerst getest om hun niveau te bepalen. We hebben voor de eerste periode van zes maanden 60 leerlingen ingeschreven. We gaan elke jaar 120 vrouwen alfabetiseren, waarbij de prioriteit is gegeven aan de leden van de vrouwenorganisatie Dufatanye. De alfabetisering is gericht op de thema’s landbouw, voeding, huisvesting, hygiëne, gezondheid, gezinsplanning, sparen, vrede en beschaving. Het rekenprogramma behandelt vier basisrekenmethodes. De kennis van rekenen gaat de leerlingen helpen om verschillende situaties en problemen in het dagelijks leven te beheersen.

Naailessen
Naaien is vooral interessant voor vrouwen. De opleiding wordt gedaan in groepen van 12 personen. 60 leerlingen hebben zich ingeschreven voor dit jaar. Men leert knippen en naaien van jurken, broeken, hemden en blouses.

Timmeren
Timmerwerk blijft in Musigati mannenwerk. De opleiding wordt gedaan in groepen van 12 personen. 48 mensen zijn ingeschreven voor dit jaar. In het eerste jaar wordt timmeren op basisniveau geleerd: maken van krukken, tafels, stoelen, bedden enz. Studenten die het eerste jaar hebben voltooid, kunnen een meer uitgebreide schrijnwerkerijopleiding volgen.

Lassen
Lassen wordt ook beschouwd als mannenwerk in Musigati. De training wordt gegeven in groepen van 12 personen. 48 mannen zijn ingeschreven voor dit jaar. Leerlingen volgen eerst een basiscursus; repareren en lassen van objecten, zoals kruiwagens, vaten, deuren, ramen en andere huishoudelijke voorwerpen. Als ze het lassen beheersen, gaan ze over op het maken van voorwerpen.

Metselen
Metselen is ook nog steeds een mannenwerk, maar vele vrouwen gaan zoeken vaak naar schouw werk in de bouw. Hier volgen de leerlingen hoe een rechte muur moet metselen met goed afmetingen.