Steun ons

Steun ons 2018-06-06T13:29:59+00:00

Met uwe donaties steun U de werk van Stichting Mwana na Mama met samenwerking van de lokale partners om de oorlogswezen en weduwen uit armoede te helpen.

Stort u donaties  op de rekening van Stichting Mwana na Mama

IBAN:                        NL85 INGB 0009 6393 20

Uwe donaties zijn aftrekbaar omdat Stichting Mwana na Mama
door de Belastingdienst aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling

Fiscale nummer : 8138.60.258

We danken U bij voorbaat