Situatie van onderwijs

Situatie van onderwijs 2018-03-15T15:50:40+00:00

Sinds 2004 kent Burundi een proces van stabilisatie, maar de jarenlange instabiliteit heeft veel mensen van onderwijs en alfabetisering uitgesloten. Ook hebben we steeds meer te maken met jongeren die de lagere school om diverse redenen opgeven. Er is eveneens een groot aantal, dat het toelatingsexamen voor middelbare school niet haalt. Stichting Mwana na Mama, en haar counterpart, de vrouwenorganisatie Dufatanye, zijn in 2009 gestart met jongerenwerk in de regio rondom Musigati en zetten onder meer met behulp van de Burundese overheid projecten op die het onderwijs en de toeleiding naar de arbeidsmarkt verbeteren, specifiek gericht op de jeugd in Musigati.
Het schoolniveau van de weeskinderen en van alle andere kinderen in Musigati vormt de basis voor een betere ontwikkeling van de gemeenschap. Daarom hebben wij sinds 2012 in toenemende mate activiteiten ondernomen om het slagingspercentage van de basisschoolkinderen in Musigati te laten stijgen en mogelijkheden te creëren voor een doorstroom naar middelbaar en vakonderwijs, dat tot voor kort in het geheel niet beschikbaar was in de regio.