Partners

Partners 2018-03-15T15:05:06+00:00

Vrouwenorganisatie Dufatanye

De vrouwenorganisatie Dufatanye is de voornaamste partner van Stichting Mwana na Mama . De organisatie is in 1992 opgericht om de sociaaleconomische positie van vrouwen in Musigati te verbeteren. Vrouwen bewerkten de grond van hun mannen, maar konden geen enkel eigendomsrecht claimen. Dufatanye zette zich in om vrouwen eigen grond te geven waarvan zij zelf de oogst konden verkopen op de markt in de hoofdstad Bujumbura. Begin 1993 was er al een tomatenpureefabriekje, maar in datzelfde jaar begon ook de oorlog. Daardoor vluchtten de inwoners van het dorp naar andere, veilige, gebieden. Toen het geweld in 2004 af nam, keerden slechts 8 van de 35 voormalig leden terug.
De naoorlogse omstandigheden vroegen om andere prioriteiten. Het land was vernield en de middelen voor de wederopbouw – zoals gezondheidszorg en scholing – ontbraken. Daarbij liet de oorlog veel wezen en weduwen achter. Dat komt doordat vooral veel mannen tijdens de oorlog zijn gestorven en doordat veel mannen die het geweld overleefden niet zijn teruggekeerd naar hun dorp. Na een reorganisatie in 2005 werd de zorg voor wezen de eerste prioriteit van de vereniging. Sinds 2010 telt de officieel erkende organisatie 243 leden, waarvan de overgrote meerderheid oorlogsweduwe is. Dufatanye richt zich op de volgende activiteiten:

  •  Dufatanye ondersteunt het weeskinderen de levensstandaard van 115 weeskinderen kinderen in Musigati
  •  Dufatanye voert projecten uit ter bevordering van de positie van vrouwen en kinderen, waaronder landbouwactiviteiten, veeteelt en onderwijs.

Collectif d’association de producteurs pour la Promotion de l’Agro-alimentaire et de l’Energie COPRAE
Ze selecteren en produceren zaden. Geven voorlichting over bescherming, verwerken en conserveren van oogst.

Centre de Santé Nyamugerera
De medische post waar de weeskinderen en de weduwe vrouwen medische hulp vragen als ze ziek zijn.

Association des jeunes filles-meres de Bujumbura
Deze NGO’s zetten zich in voor de bescherming van alleenstaande
jonge vrouwen

Organisation pour la promotion et la protection de la femme et de l’enfant (OPPDFE)
OPPDFE werkt op nationaal niveau en de tweede richt zich op de situatie
in Bujumbura. Met beide hebben de stichting en de NGO goed contact.
Ze geven morele steun die onontbeerlijk is voor de vrouwen van Dufatanye.