Visie

Visie 2018-03-15T14:23:33+00:00

Stichting Mwana na Mama wil meewerken aan het uitbannen van
extreme armoede en honger, en tevens een bijdrage leveren aan de
bescherming van milieu en natuur.

De stichting wil een veilige omgeving scheppen voor kinderen die het mogelijk
maakt om als volwaardig mens op te groeien. Kinderen kunnen daarbij
bewust worden van hun eigen waarde en tegelijkertijd de geldende waarden
en normen leren kennen van de gemeenschap. Zo kunnen ze een
waardige toekomst opbouwen.

Als alleenstaande moeder wordt je beschouwd als een minderwaardige vrouw.
Je hebt geen recht op het woord en je neemt geen beslissingen in de maatschappij
Vrouwen erven niet en bezitten vaak geen grond.
Stichting Mwana na Mama wil deze vrouwen steunen om hun sociale positie
te verbeteren: ondernemen en voldoende inkomen genereren is de weg om dat
te bereiken. Zij moeten zich bewust worden van hun vermogen om dingen
te ondernemen en dit bewustzijn ook overbrengen op hun kinderen.
Zodoende dragen ze actief bij aan de emancipatie van hun gemeenschap, stijgen
ze zelf in eigenwaarde (zijn tevreden met zichzelf) en zijn beter bereid de natuur
te respecteren en in vrede te leven met hun medemensen.