Landbouw

Landbouw 2018-03-15T15:47:25+00:00

De vrouwenorganisatie Dufatanye streeft naar het verbeteren van de leefomstandigheden, het weer op gang brengen van het sociale en economische leven, en voorziening in eigen onderhoud van het dorp Musigati in Burundi, daarbij gesteund door Stichting Mwana na Mama in Tilburg.

Musigati is een voornamelijk agrarische gemeente die leeft van de verbouw van voedselgewassen. Het jaar kent twee regenseizoenen : september-december en maart-juni onderbroken door een lang (juni-augustus) en een kort (januari-februari) droog seizoen. Groenten en basisvoedsel (mais, bonen, bataten, en aardappelen) worden in beide regenseizoenen op de hellingen verbouwd. Rijst wordt ook twee keer per jaar verbouwd langs de rivier en op moerassige gronden. Bananen, yams, cassave, ananas, en fruit blijven langer staan en dienen (ook) als cashcrops.

In discussie met de vrouwen van Dufatanye kwamen als belangrijkste grieven naar voren : het gebrek aan grond (vrouwen bezitten traditioneel geen grond), onvoldoende en versleten landbouwgereedschap, en gebrek aan goed zaaizaad. Om tegemoet te komen aan de wensen van de vrouwen besloot de stichting tot het ter beschikking stellen van de weduwen van percelen grond, het verstrekken van handgereedschap voor grondbewerking en het verstrekken van goed zaaizaad.

Een aantal vrouwen van Dufatanye een perceel kunnen bebouwen op het domein van de tehuis bestemd voor eigen gebruik . Daarnaast is een stuk grond van ongeveer 1,5 a 2 ha verkregen door de stichting voor langer gebruik ter beschikking van de leden van Dufatanye. De stichting probeert nog meer grond te verkrijgen. Daarnaast heeft in 2008 ieder lid (totaal 120) van de vrouwenorganisatie een nieuwe hak gekregen, zijn er 10 kapmessen voor gezamelijk gebruik verstrekt, en is er zaaizaad verstrekt van bonen en mais (nieuwe varieteiten aanbevolen door de FAO) alsook plantgoed van cassave en bataten en groentezaad (aubergine, kool). De stichting hoopt in de nabije toekomst door te gaan met activiteiten op het gebied van landbouw.