Doelgebied

Doelgebied 2018-03-15T14:56:43+00:00

Musigati is een dorp gelegen in de bergen zo’ n 60 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bujumbura.

Het dorp Musigati heeft zwaar geleden onder de oorlog. De mensen zijn massaal gevlucht, hun huizen en bezittingen achterlatend voor plundering en vernieling.Ook de vrouwen moesten vluchten en als zij na lange afwezigheid eindelijk terugkeren, biedt hun dorp een troosteloze aanblik. Huizen, gebouwen en infrastructuur zijn vernield, velden en
tuintjes liggen er verwaarloosd bij en van achtergelaten bezittingen is niets meer terug te vinden.

Veel vrouwen zijn weduwen. Hun mannen zijn omgekomen in de oorlog. Veel kinderen hebben hun ouders verloren en zijn thuisloos en gedesoriënteerd. Ook aids heeft zijn tol geëist in die periode van verwarring.

Maar deze vrouwen zitten niet bij de pakken neer. Na onderling beraad, besluiten ze zich te organiseren in de Vereniging voor de promotie van de plattelandsvrouw Dufatanye om zo beter gezamenlijk acties te kunnen ondernemen voor de wederopleving van hun dorp. De organisatie is officieel erkend en telt nu 215 leden, de meesten zijn weduwen.

Vrouwen spelen een zeer belangrijke rol in de sociale en economische ontwikkeling van hun dorp. Zij zijn de steunpilaren van de dorpsgemeenschap. Het is daarom belangrijk dat zij weer geloof krijgen in de toekomst. Maar om dit te bereiken is

het onontbeerlijk dat zij zich gesteund en geholpen weten in hun pogingen de toestand in hun gemeenschap te verbeteren.

Aan deze uitdaging werkt Stichting Mwana na Mama (moeder en kind).