Bijlessen

Bijlessen 2018-03-15T15:52:09+00:00

In 2013 heeft de Stichting Mwana na Mama in samenwerking met de vrouwenorganisatie Dufatanye een project uitgevoerd om de ontwikkeling van de kinderen te bevorderen. Er zijn twee leslokalen gebouwd , die worden gebruikt voor bijlessen aan zowel de weeskinderen als veel andere schoolkinderen. Momenteel krijgen dagelijks maar liefst 60 kinderen in de ochtend en 60 kinderen in de middag bijles, buiten de reguliere schooluren om. Hierdoor is de kans aanzienlijk groter dat de kinderen op de basisschool betere resultaten boeken en slagen voor het toelatingsexamen voor de middelbare school. De bijles is gratis, en wordt dan ook voornamelijk bezocht door kinderen die normaliter geen bijles kunnen betalen.
Gedurende het schooljaar 2013-2014 hebben 60 kinderen van de vijfde klas en 60 kinderen van de zesde klas bijlessen gevolgd van februari 2014 tot aan het eind van het schooljaar in juli 2014. Van de 60 kinderen van de zesde klas hebben 24 kinderen het toelatingsexamen tot middelbaar onderwijs gehaald. Resultaten van 40% zijn nooit eerder behaald in Musigati. Gedurende het schooljaar 2014-2015 hebben 60 kinderen van de zesde klas bijlessen gevolgd, waarvan er 36 kinderen het toelatingsexamen tot middelbaar onderwijs gehaald, dus 60%.
Aan het einde van het schooljaar 2015-2016 bleek dit percentage eveneens 60% te zijn.