Algemene beschrijving

Algemene beschrijving 2018-03-24T14:31:43+00:00

Onze stichting Mwana na Mama betekent ‘Moeder en kind’ en is opgericht op 8 juli 2003 door Eugénie Kabeberi-van Meurs. Net als de weduwen en wezen uit de doelgroep is Eugénie geboren in Burundi, in het dorp Musigati. Als stichting zetten wij ons in om de economische en sociale positie van alleenstaande vrouwen en weeskinderen in Musigati te verbeteren. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de lokale NGO Dufatanye. Dufatanye is een vrouwencoöperatie voor en door oorlogsweduwen, en bestaat uit 215 leden. Deze vrouwen zetten zich in voor wederopbouw, een verbeterde positie van weduwen en opvang en ontwikkeling van de vele weeskinderen in de gemeenschap. Dufatanye stelt projecten voor en maakt prioriteiten. In overleg met de Dufatanye bekijken wij als bestuur de mogelijkheden voor financiering van kleinschalige projecten die het doel ondersteunen. Wij zamelen in Nederland vervolgens geld in voor kleine projecten die de vrouwenorganisatie uitvoert. Op basis van deze constructie worden duurzame projecten opgezet waar zowel de weduwen als de weeskinderen profijt van hebben. Wij leveren als Stichting Mwana na Mama op deze manier een directe bijdrage aan het herstel van het dorp dat door de